About Me

CAHAYACINTARABBI... tempat merepek... juga perkongsian harap yang bermanfaat tuh leh di sebar2kan ye:)

Followers

Thursday, February 25, 2010

EMPAT JENIS MANUSIA DALAM DUNIA

1. Mereka yang tidak ada lidah dan tidak ada hati.
Mereka ini ialah orang-orang yang bertaraf biasa, berotak tumpul dan berjiwa kerdil yang tidak mengenang Allah dan tidak ada kebaikan pada mereka. Mereka ini
ibarat melukut yang ringan, kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayang
Allah dan membimbing hati mereka supaya beriman serta menggerakkan
angota-anggota mereka supaya patuh kepada Allah.
Berhati-hatilah supaya kamu jangan termasuk dalam golongan mereka.
Janganlah kamu layan mereka dan janganlah kamu bergaul dengan mereka.
Merekalah orang-orang yang dimurkai Allah dan penghuni neraka. Kita minta
dilindungi Allah dari pengaruh mereka. Sebaliknya kamu hendaklah cuba
menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan Ilmu Ketuhanan,
Guru kepada yang baik,Pembimbing kepada agama Allah,Penyampai dan pengajak kepada manusia kepada jalan Allah.Berjaga-jagalah jika kamu hendak mempengaruhi mereka supaya mereka patuh kepada Allah dan beri amaran kepada mereka terhadap apa-apa yang memusuhi Allah. Jika kamu berjuang di jalan Allah untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan jadi pejuang dan pahlawan di jalan Allah dan akan diberi ganjaran seperti yang diberi kepada Nabi-nabi dan Rasul.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali;
"Jika Allah membimbing seseorang melalui bimbingan kamu kepadaNya, maka itu
terlebih baik kepada kamu dari apa-apa sahaja di mana matahari terbit".

2. Mereka yang ada lidah tetapi tidak ada hati.
Mereka bijak bercakap tetapi tidak melakukan seperti yang dicakapkannya.
Mereka mengajak manusia menuju Allah tetepi mereka sendiri lari dari
Allah.Mereka benci kepada maksiat yang dilakukan oleh orang lain, tetapi
mereka sendiri bergelumbang dalam maksiat itu.Mereka menunjuk kepada orang lain yang mereka itu Soleh tetapi mereka sendiri melakukan dosa-dosa yang besar.
Bila mereka bersendirian, mereka bertindak selaku harimau yang berpakaian.
Inilah orang yang dikatakan kepada Nabi SAW. dengan sabda;
"Yang paling aku takuti dan aku pun takut di kalangan umatku ialah orang alim yang jahat".
Kita berlindung dengan Allah daripada orang alim seperti itu. Oleh itu,larilah dan jauhkan diri kamu dari orang-orang seperti itu. Jika tidak,kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manis yang bijak berbicara itu dan api dosanya itu akan membakari kamu dan kekotoran hatinya akan membunuh kamu.

3. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak ada lidah.
Dia adalah seorang yang beriman.Allah telah mendindingkan mereka daripada makhluk dan menggantungkan di keliling mereka dengan tabirNya dan
memberi mereka kesedaran tentang cacat cedera diri mereka. Allah menyinari hati mereka dan menyedarkan mereka tentang kejahatan yang timbul oleh kerana mencampuri urusan orang ramai dan kejahatan yang timbul oleh kerana mencampuri orang ramai dan kejahatan kerana bercakap banyak.
Mereka ini tahu bahawa keselamatan itu terletak dalam "DIAM" dan bekhalwat.
Nabi SAW. pernah bersabda;
"Barangsiapa yang diam akan mencapai keselamatan".
Sabda baginda lagi;
"Sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari sepuluh bahagian,
sembilan darinya terletak dalam diam".
Oleh itu mereka dalam golongan jenis ini adalah Wali Allah dalam rahsiaNya,
dilindungi dan diberi keselamatan, bijaksana, rakan Allah dan diberkati
dengan keredhoan dan segala yang baik akan diberikan kepada mereka.
Oleh itu, kamu hendaklah berkawan dengan mereka dan bergaul dengan
orang-orang ini dan diberi pertolongan kepada mereka. Jika kamu berbuat
demikian, kamu akan dikasihi Allah dan kamu akan dipilih dan dimasukkan
dalam golongan mereka yang menjadi Wali Allah dan hamba-hambanya yang
Soleh.

4.Mereka yang diajak ke dunia tidak nampak(Alam Ghaib), diberi pakaian kemuliaan seperti dalam sabda Nabi SAW;
'Barangsiapa yang belajar dan mengamalkan pelajarannya dan mengajarkan
orang yang lain, maka akan diajak ke dunia ghaib dan permuliakan".
Orang dalam golongan ini mempunyai ilmu-ilmu Ketuhanan dan tanda-tanda
Allah. Hati mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat berharga dan orang
itu akan diberi Allah rahsia-rahsia yang tidak diberi kepada orang lain.
Allah telah memilih mereka dan membawa mereka hampir hampir kepadaNya.
Allah akan membimbing mereka dan membawa mereka ke sisiNya. Hati mereka
akan dilapangkan untuk menerima rahsia-rahsia ini dan ilmu-ilmu yang tinggi. Allah jadikan mereka itu pelaku dan lakuanNya dan pengajak manusia kepada jalan Allah dan melarang membuat dosa dan maksiat. Jadilah mereka itu "Orang-orang Allah". Mereka mendapat bimbingan yang benar dan yang mengesahkan kebenaran orang lain.
Mereka ibarat timbalan Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah. Mereka sentoasa
mendapat taufiq dan hidayah dari Allah Yang Maha Agung. Orang yang dalam
golongan ini adalah pada peringkat terakhir atau puncak kemanusian dan
tidak ada Maqam di atas ini kecuali Kenabian.
Oleh itu hati-hatilah kamu supaya jangan memusuhi dan membantah orang-orang
seperti ini dan dengarlah cakap atau nasihat mereka. Oleh itu, keselamatan
terletak dalam apa yang dicakapkan oleh mereka dan dalam berdamping dengan
mereka, kecuali mereka yang Allah beri kuasa dan pertolongan terhadap hak
dan keampunanNya.

Sheikh Abdul Qadir Al-Jailan telah bahagikan manusia itu kepada empat golongan. Sekarang terpulanglah kepada diri kita untuk memeriksa diri sendiri jika kita mempunyai fikiran. Dan selamatkanlah diri kita jika ingin keselamatan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menuju kepada apa yang dikasihiNya dan diredhaiNya, dalam dunia ini dan di akhirat kelak.
Dipetik dari Kitab Futuuhul Ghaib oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani.Wednesday, February 24, 2010

Apakah batasan aurat wanita?

Dalam Mazhab Imam Syafie yang digunapakai diMalaysia dan merata dunia aurat bagi seseorang perempuan ketika waktubiasa ialah seluruhtubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangannya sahaja berdasarkanfirman Allah s.w.t.dalam surah al-Nur ayat 31 yang bermaksud:

"Dan katakanlah kepada wanita-wanitayang beriman supaya menahan(i) mata mereka (dari memandang yang haram)(ii) dan memelihara anggota-anggota kelaminmereka,(iii) dan janganlah mereka memperlihatkanperhiasan (tubuh) mereka melainkan mana-mana bahagian yang ternampakdarinya sahaja (mukadan kedua tangan sahaja),(iv) dan hendaklah mereka menutupbelahan leher baju mereka dengan kain kelubung (kain tudung/jilbab)mereka,(v) dan janganlah mereka memperlihatkanperhiasan (tubuh) mereka melainkan kepada:(i) suami mereka(ii) atau bapa mereka(iii) atau bapa mertua mereka(iv) atau anak-anak mereka(v) atau anak-anak tiri mereka(vi) atau saudara-saudara mereka(vii) atau anak-anak kepada saudara-saudaralelaki mereka(viii) atau anak-anak kepada saudara-saudaraperempuan mereka(ix) atau perempuan-perempuan Islam sesamamereka(x) atau hamba-hamba yang dimiliki mereka(xi) atau pembantu rumah lelaki yang tidakmempunyai keinginan(xii) atau kanak-kanak yang belum mengertitentang aurat perempuan,(vi) dan janganlah mereka menghentakkan kakimereka (dengan tujuan) supaya diketahui orang perhiasan yangdisembunyikan mereka,(vii) dan hendaklah kamu sekalian bertaubatkepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapatkejayaan."

(2) Apakah aurat adik-beradik ipar dikiraaurat?Dikira aurat juga kerana ia tidak tersenaraidalam kategori di atas. Malah dalam satu hadith riwayat al-Baihaqi danAbu Dauddiceritakan daripada Aisyah r.a. bahawa Baginda bersabda kepada Asma'binti Abu Bakar(adik Aisyah dan merupakan adik ipar kepada Baginda ketika Asma'mula-mula baligh):" Wahai Asma', sesungguhnya wanita itu apabila sudah baligh (keluarhaid) makatidak wajar lagi dia memperlihatkan dirinya (aurat) melainkan ini(muka) dan ini (keduatapak tangan)".(3) Bagaimana pula dengan bapa saudara, anaksaudara dan anak tiri?Ayat di atas adalah terlalu umum maka paraulama' memperincikannya supaya umat Islam terutamanya orang awam tidakterkelirudalam hal ini:(a) Dr. Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya"Fatawa Mu'asoroh" (Fatwa Semasa) telah menyebut bahawa sekiranyaseseorangwanita itu menjadi kesukaran dan kesulitan baginya untuk menutup auratapabila berhadapandengan bapa saudaranya atau anak saudaranya yang lelaki misalnyaketika membasuh pingganmangkuk dengan terpaksa membuka aurat lengannya, atau menyusahkanuntuk memakai stokinsetiap masa atau bertudung setiap masa dalam rumah maka tidak menjadihalangan untuknyamembuka aurat yang ringan-ringan sahaja seperti leher, rambut, lengandan betis. Auratyang lain tidak dibenarkan sama sekali. Itupun dengan sebab KESUKARANdan KESULITAN.TETAPIApabila bapa saudara atau anak saudaralelaki sebaya atau hampir baya dengannya maka haram dia membuka auratwalaupun aurattersebut ringan (seperti yang disebut di atas) kerana mengelakkan FITNAH.Begitu juga hukumnya dengan anak tirisebagaimana yang disebut oleh Imam al-Qurtubi dan lain-lain ulamakIslam.

Iaitu apabilawanita berkahwin dengan seorang lelaki yang sudah mempunyai anaklelaki yang sebaya atauhampir sebaya dengan wanita tersebut maka hukumnya haram membuka auratuntuk mengelakkan FITNAH.Dalam masalah yang sama wajib bagi wanitamenutup aurat apabila bapa saudaranya datang bertamu dengan membawaanak-anaknya yangsudah baligh kerana anak-anaknya itu dikira sepupu yang sudah menjadiAJNABI (orangasing) dengan wanita tersebut.(
g sudah hilang malu depanorang lain untukmenguruskan dirinya?Anda boleh merujuk kepada Surah al-Nur ayat60 yang bermaksud:"Dan perempuan-perempuan tua yang sudahputus haid dan tidak mengharapkan untuk berkahwin lagi (tiada nafsukahwin) tiadalahmereka berdosa membuka pakaiannya dengan tidak berhias namunmemelihara kehormatan adalahlebih baik baginya. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya"Fatawa al-Nisa'" memperincikan bahawa ayat tersebut merupakan(rukhsah) keringanankepada perempuan-perempuan tua yang berpangkat nenek yang sudah tidakkisah tentanghidupnya dan tidak ada nafsu untuk bernikah maka bolehlah mereka tidakmenutup auratseperti biasa. Dia diberi keringanan untuk tidak memakai jilbab danmenutup aurat. Begitujuga hukumnya dengan lelaki yang sudah tua.(5) Apakah batasan aurat perempuan muslimahdi hadapan perempuan kafir?Mengikut Jumhur Ulama' (Ulama'dalam Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafie) seperti yang dinukilkan dalamkitab al-Fiqhal-Islami Wa Adillatuhu Jld 1 batasan aurat perempuan muslimah dihadapan wanita kafirialah seluruh tubuhnya kecuali yang terdedah ketika melakukanpekerjaan harian.(6) Apakah suara perempuan itu aurat?Suara perempuan menurut pendapat JumhurUlama' (ramai ulama') tidak dikira sebagai aurat kerana para sahabatmendengarsuara isteri-isteri Nabi Muhammad s.a.w untuk mempelajari hukum-hukumagama.

Tetapi diharamkanmendengar suaranya yang berbentuk lagu dan irama sekalipun bacaanal-Quran keranadikhuatiri akan menimbulkan fitnah. Hal ini boleh dirujuk dalam Kitabal-Fiqh al-Islami WaAdillatuhu Jld 1.Oleh itu boleh dibuat kesimpulan bahawa:(i) suara perempuan menjadi aurat apabilaianya dilagukan samada dengan nyanyian atau sekalipun bacaan al-Qurandi hadapan lelakiyang ajnabi.(ii) Suara perempuan menjadi aurat apabilaianya bernada menggoda dan terlalu lemah lembut (sehingga mencairkanhati lelaki)berdasarkan firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 32 yang bermaksud:"Wahai isteri-isteri Nabi, kalianbukanlah sama dengan wanita-wanita yang lain, jika kalian bertaqwakepada Allah. Makajanganlah kalian terlalu lemah lembut (mengucapkan) perkataan, nantiorang-orang (lelaki)yang ada di dalam hati mereka penyakit (orang munafik) akan menaruhkeinginan kepadakalian dan katakanlah perkataan yang baik (dalam keadaan biasa)."(7) Bagaimana pula dengan hukum berhias danbersolek dan apakah yang dikatakan "Tabarruj Jahiliyyah"?Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33yang bermaksud:"Dan (wahai isteri-isteri Nabi)tinggallah kamu dalam rumah-rumah kamu dan janganlah kamu mendedahkandiri berhias denganperhiasan jahiliyyah dahulu..".Imam Abul A'la al-Maududi dalammentafsirkan perhiasan jahiliyyah dalam ayat tersebut telahmemperincikannya iaitu,perhiasan ala jahiliyyah ialah:(i) Mendedahkan kepada lelaki ajnabikecantikan mukanya dan daya tarikan tubuh badannya:(a) termasuklah dengan solekan/make-up yangberlebihan sehingga menjadi fitnah kepada kaum lelaki, mencukur bulukening, mewarnakanrambut dengan pewarna untuk dipertontonkan kepada orang ramai bukanuntuk suaminya,memakai rambut palsu, mewarnakan kuku dan yang seumpama dengannya.(b) termasuklah memakai pakaian yang ketat,belah sana-sini, seksi dan terlalu nipis.(ii) Mendedahkan kecantikan pakaian danperhiasannya serta haruman yang dipakainya.(a) termasuklah memakai pakaian yang"agak mengancam" sememangnya untuk menarik perhatian terutamanya kaumlelaki.(b) termasuklah menunjukkan perhiasannya(dengan niat yang tidak baik) seperti memakai loceng kaki kerana dalamsepotong ayatal-Quran dinyatakan: "Dan janganlah mereka (sengaja)menghentak-hentakkan kaki-kakimereka supaya diketahui apa yang mereka selindungkan daripadaperhiasan mereka".(c) termasuklah memakai minyak-minyak wangiyang harum juga dilarang keras kepada wanita kerana ia merupakanfaktor yang boleh menarikperhatian lelaki yang ajnabi.

Malah Baginda Rasulullah pernahmembandingkan wanita yangmemakai minyak wangi yang harum di luar rumah sama seperti parapelacur sebagaimanahadithnya: "Sesungguhnya wanita itu apabila ia memakai minyak wangiyang harumkemudian melalui depan orang ramai supaya mereka menghidu keharumannyaitu maka wanitatersebut adalah pelacur".(iii) Lenggang-lenggok semasa berjalan.Islam tidak melarang itu semua sekiranyaianya dilakukan di hadapan suaminya dalam rumahnya sahaja.( Apakah faktor mendedahkan aurat jugaadalah penyebab kaum wanita ramai mendiami neraka?Salah satu faktornya ialah pendedahan aurat.Dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w. menyebut:"Wahai perempuan-perempuan,bersedeqahlah kamu kerana sesungguhnya aku telah melihat kebanyakanahli neraka adalahgolongan kamu semua (semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj)."Malah wanita juga merupakan senjata kepadasyaitan dalam melemahkan kekuatan iman umat ini berdasarkan hadithNabi riwayat al-Tarmiziiaitu:"Sesungguhnya wanita itu adalah aurat(sesuatu yang perlu dipelihara dan dijaga dengan baik) keseluruhannya.

Apabila ia keluar(daripada tempat kediamannya) maka para syaitan akan memuliakannya(mengiringinya danmempergunakannya untuk menyesat manusia lain)."(9) Apa pandangan Islam mengenai wanita yangmemakai pakaian tetapi masih juga mendedahkan aurat?Islam mengkategorikan wanita yang memakaipakaian tetapi masih belum sempurna menutup auratnya sebagai wanitayang berpakaian tetapibertelanjang. Ini jelas daripada hadith Nabi riwayat Muslim iaitu:"(Ahli nerakaantaranya terdiri daripada) wanita-wanita yang berpakaian tetapibertelanjang".(10) Mengapa masih ramai wanita muslimahyang mendedahkan aurat?(i) Kelemahan iman dalam menerima danmenghayati ajaran Islam sepenuhnya.(ii) Jahil terhadap suruhan dan laranganagama.(iii) Kedegilan dan keras kepala dalammematuhi ajaran agama.(iv) Permainan media yang mempamerkan fesyenyang haram.(v) Perangai suka meniru yang tidak baikterutamanya daripada Barat.vi) Kelemahan kerajaan yang ada dalam melaksanakan tuntutanIslam.


ANTARA SABAR DAN MENGELUH

Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Abul Hassan yang pergi haji di Baitul Haram. Diwaktu tawaf tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya.

"Demi Allah, belum pernah aku melihat wajah secantik dan secerah wanita itu,tidak lain kerana itu pasti kerana tidak pernah risau dan bersedih hati."

Tiba-tiba wanita itu mendengar ucapan Abul Hassan lalu ia bertanya, "Apakah katamu hai saudaraku ? Demi Allah aku tetap terbelenggu oleh perasaan dukacita dan luka hati kerana risau, dan seorang pun yang menyekutuinya aku dalam hal ini."
Abu Hassan bertanya, "Bagaimana hal yang merisaukanmu?"
Wanita itu menjawab, "Pada suatu hari ketika suamiku sedang menyembelih kambing korban, dan pada aku mempunyai dua orang anak yang sudah boleh bermain dan yang satu masih menyusu, dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak besar berkata pada adiknya, "Hai adikku, sukakah aku tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing ?"

Jawab adiknya, "Baiklah kalau begitu ?"
Lalu disuruh adiknya baring dan disembelihkannya leher adiknya itu. Kemudian dia merasa ketakutan setelah melihat darah memancut keluar dan lari ke bukit yang mana di sana ia dimakan oleh serigala, lalu ayahnya pergi mencari anaknya itu sehingga mati kehausan dan ketika aku letakkan bayiku untuk keluar mencari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak menuju ke periuk yang berisi air panas, ditariknya periuk tersebut dan tumpahlah air panas terkena ke badannya habis melecur kulit badannya. Berita ini terdengar kepada anakku yang telah berkahwin dan tinggal di daerah lain, maka ia jatuh pengsan hingga sampai menuju ajalnya. Dan kini aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua."

Lalu Abul Hassan bertanya, "Bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat itu ?"
Wanita itu menjawab, "Tiada seorang pun yang dapat membezakan antara sabar dengan mengeluh melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berzeda. Adapun sabar dengan memperbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan terpuji akibatnya. Dan adapun mengeluh, maka orangnya tidak mendapat ganti yakni sia-sia belaka."
Demikianlah cerita di atas, satu cerita yang dapat dijadikan tauladan di mana kesabaran sangat digalakkan oleh agama dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dalam setiap terkena musibah dan dugaan dari Allah.
Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda dalam firman Allah dalam sebuah hadith Qudsi,:

" Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang Mukmin, jika Aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan syurga baginya."
Begitu juga mengeluh. Perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan hukumnya haram.

Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda,: " Tiga macam daripada tanda kekafiran terhadap Allah, merobek baju, mengeluh dan menghina nasab orang."
Dan sabdanya pula, " Mengeluh itu termasuk kebiasaan Jahiliyyah, dan orang yang mengeluh, jika ia mati sebelum taubat, maka Allah akan memotongnya bagi pakaian dari wap api neraka." (Riwayat oleh Imam Majah)
Semoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang sabar dalam menghadapi segala musibah.


Adab Seorang Wanita Muslim:

1. Bulu kening
Menurut Bukhari " Rasullulah melaknat perempuan yang mencukur (menipiskan bulu kening atau meminta supaya dicukurkan bulu kening) " Riwayat Abu Daud Fi Fathil Bari

2. Kaki ( tumit kaki )
" Dan janganlah mereka ( perempuan ) membentakkan kaki ( atau mengangkatnya)
agar diketahui perrhiasan yang mereka sembunyikan "An-Nur : 31
a ) menampakkan kaki
b ) menghayungkan/melenggokkan badan mengikut hentakkan kaki
3 . Wangian
" Siapa sahaja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka itu mencium baunya , maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap-tiap mata ada zina " Riwayat Nasaii , Ibn Khuzaimah dan Hibban

3. Dada
" Hendaklah mereka (perempuan) melabuhkan kain tudung hingga menutupi dada-dada mereka " An-Nur : 31

4. Gigi
" Rasullulah melaknat perempuan yang mengikir gigi atau meminta supaya dikikirkan giginya " Riwayat At-Thabrani " Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik ,yang merubah ciptaan Allah " Riwayat Bukhari dan Muslim


5. Muka dan leher
" Dan tinggallah kamu (perempuan) di rumah kamu dan janganlah kamu menampakkan perhiasan mu seperti orang jahilliah yang dahulu "
a ) bersolek ( make-up )
b ) menurut Maqatil : Sengaja membiarkan ikatan tudung yang menampakkan leher seperti orang Jahilliyah

6. Muka dan Tangan
"Asma Binte Abu Bakar telah menemui Rasullulah dengan memakai pakaian yang tipis . Sabda Rasullulah : Wahai Asma ! Sesungguhnya seorang gadis yang telah berhaid tidak boleh baginya menzahirkan anggota badan kecuali pergelangan tangan dan wajah saja." (Riwayat Muslim dan Bukhari)

7. Tangan
"Sesungguhnya kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya"
Riwayat At Tabrani dan Baihaqi

8. Mata
" Dan katakanlah kepada perempuan mukmin hendaklah mereka menundukkan sebahagian dari pemandangannya " An Nur : 31
Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya . Kamu hanya boleh pada pandangan yang pertama , ada pun pandangan seterusnya tidak dibenarkan " Riwayat Ahmad , Abu Daud dan Tirmidzi

9. Mulut ( suara )
"Janganlah perempuan-perempuan itu terlalu lunak dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada perasaan serong dalam hatinya , tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik " Al Ahzab : 32
"Sesungguhnya akan ada umat ku yang minum arak yang mereka namakan dengan yang lain, iaitu kepala mereka dilalaikan oleh bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi perempuan, maka Allah akan tenggelamkan mereka itu dalam bumi " Riwayat Ibn Majah

10. Kemaluan
"Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin , hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka (jangan berzina)" An Nur : 31
"Apabila seorang perempuan itu sembahyang lima waktu , puasa di bulan Ramadhan , menjaga kemaluannya (tidak berzina) dan menta'ati suaminya , maka masuklah ia kedalam syurga daripada pintu-pintu yang ia kehendakinya " Riwayat Al Bazzar
"Tiada seorang perempuan pun yang membuka pakaiannya bukan dirumah suaminya, melainkan dia telah membinasakan tabir antaranya dengan Allah " Riwayat Tirmidzi , Abu Daud dan Ibn Majah

11. Pakaian
"Barangsiapa memakai pakaian yang berlebih-lebihan , maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan dihari akhirat nanti " Riwayat Ahmad , Abu Daud , An Nasaii dan Ibn Majah.
"Sesungguhnya sebilangan ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya." Riwayat Bukhari dan Muslim
a ) Berpakaian tipis / jarang
b ) Berpakaian ketat / membentuk
c ) Berpakaian berbelah / membuka bahagian-bahagian tertentu
" Hai nabi-nabi katakanalah kepada isteri-isterimu , anak perempuan mu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka memakai baju jilbab (baju labuh dan loggar ) yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Lantaran itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang " Al Ahzab : 59

12. Rambut
"Wahai anakku Fatimah ! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya." Riwayat Bukhari dan Muslim
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nuur: ayat 31)


"Bagi wanita-wanita yang memelihara dirinya dan menta'ati suaminya , segala makhluk , burung yang terbang , ikan dilaut , malaikat dilangit , matahari dan bulan dan lain-lain memohon keampunan Allah untuknya”.